logo

Diamanter

Diamanter er sjeldne, og det er vanskelig å få tak i større diamanter. Når f.eks 250 tonn malm og jordmasse sprenges ut, knuses og bearbeides, er det ofte bare en carat (0,2 gram) av grov og ujevn diamant tilbake. Og igjen kan bare ca. 20% av dette grovmaterialet brukes til smykkediamanter.

Hva bestemmer diamantens verdi?

Det er 4 kriterier som bestemmer diamantens verdi. Disse er: 

Carat (vekt), Colour (farge), Clarity (klarhet) og Cut (sliping).

Dette kalles de 4 C`er, og er et internasjonalt graderings system som er likt over hele verden.

 

Sliping

Det kanskje aller viktigste kriterie er slipens proposjoner og symmetri. Diamantens skjønnhet beror på evnen til å reflektere lys. Når den slipes riktig, vil lysstrålen som slippes inn fra toppen gå fra fasett til fasett gjennom hele steinen for deretter å komme tilbake til øyet. Alt lys som slippes inn i diamanten kommer tilbake til øyet, fordi diamanten har det vi kaller TOTALREFLEKSJON. Diamanten er det hardeste mineral som finnes på jorden, og denne hardheten er en av grunnene til at Totalrefleksjon forekommer.


Diamanter slipes i henhold til en matematisk formel. En ferdig slipt diamant har 57 såkalte fasetter (flater). Den mest vanlige slipeformen er brillianten. Andre kjente slipeformer er dråpe, smaragd-slip, navette og baguette. Diamantens proposjoner og symmetri i forhold til en idealslip er svært viktig for diamantens verdi.

Gullsmed P. Børke AS · Strandgaten 33 · 2317 Hamar · Tlf: 62 53 64 50 · Faks 62 53 64 51